געשיכטע

2001 יסוד 

history002

2002 ערשטער מצליח יוואַפּעראַטיוו קאַנדענסער 

history001